Podravski motivi

Svakog prvog vikenda u srpnju mjesecu, Koprivnica se pretvara u najveći sajam naivne umjetnosti na otvorenom. Stotinjak naivnih umjetnika stvaraju i izlažu svoje slike na uvid brojnim posjetiteljima. Tu se, na jednom mjestu, može vidjeti svo bogatstvo i raznolikost likovnog izričaja slikara poniklih iz Hlebinske škole.

Picokijada

Picokijada

Krajem lipnja mjeseca u Đurđevcu se održava izuzetno atraktivna manifestacija „Legenda o picokima“. Centralno mjesto zauzima scensko uprizorenje legende o hrabrim braniteljima utvrde Đurđevac, koji su lukavstvom i mudrošću obranili grad od turske najezde.

Repaš

Repaš

U Ždali se nalazi mali park koji okružuje zgradu Šumarije Repaš. U njemu se ističe skupina stabala hrasta lužnjaka, visokih 24-28 metara i pojedinačne starosti oko 370 godina.

Čambina

Čambina

Područje barskog ekosustava Male i Velike Čambine s užom okolicom je površine od cca 50 ha. Nalazi se kod Ždale u kutu što ga zatvara granica s Mađarskom i lijeva obala rijeke Drave.

Mura-Drava

Mura-Drava

Prvi regionalni park u Republici Hrvatskoj. Obuhvaća tokove rijeka Mure i Drave te se prostire unutar Međimurske, Varaždinske, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije u ukupnoj površini od 87.680,52 ha.

Renesansni festival

Renesansni festival

Prvog vikenda u rujnu mjesecu, na ostacima gradskim bedema odvija se povijesni spektakl. Ovdje, u originalnom ambijentu žive slike zorno dočaravaju prošlost, a posjetitelji imaju osjećaj da su vraćeni u davno minulo vrijeme. Srednjovjekovni (renesansni) sajam vrvi od starih obrta, trgovaca, „pučana“, „kmetova“, lakrdijaša, zabavljača, muzičara, „skitnica“, „lopova“ i „prevaranata“. Tu su i kuhari koji pripremaju jela na licu mjesta držeći se striktno srednjovjekovnih recepata i namirnica koje su postojale u davno minula vremena.

Pisanica od srca

Pisanica od srca

Tradicionalni hrvatski, uskršnji običaj je bojanje uskršnjih jaja pisanica i međusobno darivanje tim pisanicama. Na proljeće perad počinje nesti jaja koja u sebi skrivaju životnu snagu, a rođenje malog pilića iz jajeta simbolizira izlazak Isusa Krista iz groba, uskrsnuće i život vječni.

Podravski motivi

Podravina i Prigorje - Paleta doživljaja

Koprivničko-križevačka županija leži na plodnom slivu rijeke Drave, između mađarske granice uz rijeku Dravu i šumovitih planina Kalnik i Bilogora. Njeno prirodno bogatstvo, bogata kultura i tradicionalne vrijednosti izražene u modernom obliku kroz naivno slikarstvo, domaću kuhinju, događaje, folklor i vjeru učinili su ju omiljenom metom za izlete tokom cijele godine. Međutim, ljubaznost i gostoljubivost stanovnika okruga, živa iskustva koja ova regija može ponuditi pružaju obilje razloga za ostanak dulje od jednog dana.

insta
insta
insta
insta
insta