Podravski motivi

Svakog prvog vikenda u srpnju mjesecu, Koprivnica se pretvara u najveći sajam naivne umjetnosti na otvorenom. Stotinjak naivnih umjetnika stvaraju i izlažu svoje slike na uvid brojnim posjetiteljima. Tu se, na jednom mjestu, može vidjeti svo bogatstvo i raznolikost likovnog izričaja slikara poniklih iz Hlebinske škole.

Picokijada

Picokijada

Krajem lipnja mjeseca u Đurđevcu se održava izuzetno atraktivna manifestacija „Legenda o picokima“. Centralno mjesto zauzima scensko uprizorenje legende o hrabrim braniteljima utvrde Đurđevac, koji su lukavstvom i mudrošću obranili grad od turske najezde.

Repaš

Repaš

U Ždali se nalazi mali park koji okružuje zgradu Šumarije Repaš. U njemu se ističe skupina stabala hrasta lužnjaka, visokih 24-28 metara i pojedinačne starosti oko 370 godina.

Čambina

Čambina

Područje barskog ekosustava Male i Velike Čambine s užom okolicom je površine od cca 50 ha. Nalazi se kod Ždale u kutu što ga zatvara granica s Mađarskom i lijeva obala rijeke Drave.

Mura-Drava

Mura-Drava

Prvi regionalni park u Republici Hrvatskoj. Obuhvaća tokove rijeka Mure i Drave te se prostire unutar Međimurske, Varaždinske, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije u ukupnoj površini od 87.680,52 ha.

Renesansni festival

Renesansni festival

Prvog vikenda u rujnu mjesecu, na ostacima gradskim bedema odvija se povijesni spektakl. Ovdje, u originalnom ambijentu žive slike zorno dočaravaju prošlost, a posjetitelji imaju osjećaj da su vraćeni u davno minulo vrijeme. Srednjovjekovni (renesansni) sajam vrvi od starih obrta, trgovaca, „pučana“, „kmetova“, lakrdijaša, zabavljača, muzičara, „skitnica“, „lopova“ i „prevaranata“. Tu su i kuhari koji pripremaju jela na licu mjesta držeći se striktno srednjovjekovnih recepata i namirnica koje su postojale u davno minula vremena.

Pisanica od srca

Pisanica od srca

Tradicionalni hrvatski, uskršnji običaj je bojanje uskršnjih jaja pisanica i međusobno darivanje tim pisanicama. Na proljeće perad počinje nesti jaja koja u sebi skrivaju životnu snagu, a rođenje malog pilića iz jajeta simbolizira izlazak Isusa Krista iz groba, uskrsnuće i život vječni.

Podravski motivi

Podravina & Prigorje - A palette of sensations

Koprivnica-Križevci County lies on the fertile Drava river basin, between the Hungarian border along the river Drava and the forested Kalnik and Bilogora mountains. Its natural wealth, rich culture, and traditional values expressed in modern form through naive painting, local cuisine, events, folklore, and faith have made it a favourite year-round destination for day trips. However, the friendliness and hospitality of the county’s residents and the diverse, lively experiences the region has to offer provide a wealth of reasons to stay for more than just a day.

insta
insta
insta
insta
insta